'Voorakkoord in helft gemeenten'

Print
Vooral in Vlaanderen en Brussel worden voorakkoorden gesloten. In Wallonië is dat minder het geval. Volgens een rapport van Dexia is de VLD uit de gratie van de bestuurders gevallen.
Bij zowel de christendemocraten als de socialisten hebben zo'n vier op tien lokale leiders een voorakkoord gesloten. De VLD, die in 2000 in 44% van de voorakkoorden betrokken partij was, is teruggevallen naar 26%.

De liberale terugval heeft te maken met de minder gunstige positite van de VLD in vergelijking met 2000. Toen kwamen ze net als winnaar van de federale verkiezingen uit de bus.

Vlaams Belang
Het Vlaams Belang is de enige partij die geen voorakkoorden heeft gesloten, maar dat heeft vooral te maken met het cordon sanitaire. De onderzoekers merken ook op dat er ook geen grote respons was van de leden van de partij, waardoor die niet het achterste van de tong laat zien.

Een voorakkoord wil overigens niet zeggen dat de kiezer niets meer te zeggen heeft. In 2000 werd slechts 15% van de voorakkoorden ook effectief uitgevoerd. De meeste voorakkoorden vallen in duigen omdat de kiezer een ander politiek landschap heeft geschapen: een derde partij werd belangrijker of de meerderheid kon niet gehaald worden.

Coalitie
De selectie van de mandatarissen is sterk verbonden met de voorkeursstemmen, zo weten de onderzoekers na gesprekken met de lokale partijvoorzitters.

Uiteindelijk worden de meeste lokale regeerakkoorden na de verkiezingen gesloten, meestal al de dag of nacht na de verkiezingen. Een week na de verkiezingen heeft al meer dan de helft van de gemeenten een definitief akkoord.

.

Nu in het nieuws