Autoverzekering goedkoper geworden voor jongeren

De gemiddelde verzekeringspremie van een jonge autobestuurder is aanzienlijk gedaald. De studie, die aangevraagd werd door minister van Economie Marc Verwilghen (VLD), is maandag tijdens een persconferentie voorgesteld.

Belga

Sinds het akkoord van 18 december 2003 tussen de federale overheidsdienst Economie en de autoverzekeraars, zijn de maximumpremies volgens de studie met de helft gedaald.

De gemiddelde premie voor een jonge bestuurder bedraagt momenteel 830 euro, of 653 euro zonder taksen.

De verzekeringsmaatschappijen respecteren de maximale meerkosten van 29 procent, die voortvloeien uit dat akkoord. De premie die verzekeraars vragen is veel minder hoog dan de "zuivere premie", het bedrag dat nodig is om de volledige schadelast van jongeren gedurende één jaar te dekken los van de algemene beheers- en andere kosten van de verzekeringsmaatschappij, de commissielonen voor de verzekeringstussenpersonen en de taksen voor de overheid, aldus de minister.

Volgens de minister moet men fiscale stimulansen realiseren om de verzekeringspremie voor jonge bestuurders nog verder te doen dalen. "De taksen bedragen meer dan 27 procent. Maar deze oefening gaat mijn bevoegdheid te boven", zei de minister. Tijdens de persconferentie herinnerde Verwilghen er aan dat het risico op schade dat veroorzaakt wordt door bestuurders jonger dan 29 jaar, meer dan 30 procent bedraagt. Het risico op ongevallen voor bestuurders ouder dan 29 jaar bedraagt tussen de 5 en 7,5 procent.

Voor elke 100 euro die een jonge bestuurder aan verzekeringen betaalt, moet de verzekeraar statistisch nog 250 euro aan vergoedingen uitkeren voor een 18-jarige bestuurder en 175 euro voor een 20-jarige. Verzekeringen voor deze leeftijdscategorie vertonen dus een tekort, aldus Verwilghen.

De zuivere premie voor een bestuurder tussen 18 en 20 jaar bedraagt normaal tussen 1.130 en 1.200 euro. Om deze kost te verminderen is de overheidsdienst Economie in 2003 tot een akkoord gekomen met de sector.

Volgens het onderzoek zijn de verzekeringspremies voor jongeren meer homogeen dan drie jaar geleden. De premie voor een voertuig van 55 kW bedroeg in 2003 2.930 euro, wat drie maal meer was dan de premie voor een normaal risico. In 2006 bedraagt die premie 1.528 euro, of 50 procent meer dan een bestuurder die gekoppeld is aan een normaal risico.

Uit het onderzoek blijkt dat de minimumpremies ongeveer even hoog zijn gebleven, maar de gemiddelde premies zijn tussen 2003 en 2006 significant gedaald.