Loterij steunt Millenniumdoelstellingen

Print
De Nationale Loterij gaat dit jaar voor 1 miljoen euro subsidies uitreiken aan organisaties die zich inzetten om de Millenniumdoelstellingen te bereiken.
Op de website www.millenniumdoelstellingen.be kunnen organisaties tot en met 10 november van dit jaar projecten indienen die de realisatie van de Millenniumdoelstellingen beogen.

Een vierkoppige jury, voorgezeten door VN-ambassadrice en tv-figuur Goedele Liekens, zal de projecten selecteren.

"Op 10 december, de Internationale Dag voor de Mensenrechten, volgt de bekendmaking van de organisaties die een deel van de subsidie krijgen", kondigde minister Tuybens aan.

In september 2000 keurden 189 landen de Millenniumdoelstellingen goed op de milllenniumtop van de Verenigde Naties. Deze landen (ondertussen zijn het er 191) verbonden zich ertoe om onder meer de armoede en honger in de wereld te bestrijden, en dat tegen het jaar 2015.

.

Nu in het nieuws