'Nood aan statistieken over herkomst'

Print
De overheid moet een statistisch instrument ontwikkelen dat de etnische herkomst van Belgen en niet-Belgen weergeeft. Alleen zo kan de integratie en participatie van de immigrantensamenleving in kaart gebracht worden en kan een efficiënt overheidsbeleid ontwikkeld worden.
Dat zegt het Belgisch Interuniversitair Consortium.

Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een efficiënt en consistent overheidsbeleid qua immigratie en integratie van etnische minderheden in de Belgische samenleving.

De Koning Boudewijnstichting verleende haar medewerking.

Migratiestromen
Ondanks de migratiestop in 1974 zijn de migratiestromen naar België sinds 2000 in omvang vergelijkbaar met de jaren '60. Bij een analyse van die migratiestromen blijken hoe langer hoe meer nationaliteiten vertegenwoordigd te zijn.

"Via gezinshereniging, de asielprocedure en allerlei legale vormen van migratie is België een migratieland geworden. Intercultureel contact is dan ook een dagelijkse realiteit geworden. We moeten een beleid voeren dat daarop gericht is", zegt professor Marc Swyngedouw van de KULeuven.

Kennis van de integratie en de participatie van de immigratiebevolking en van de Belgen met een immigratieafkomst is volgens hem noodzakelijk om een efficiënt en coherent beleid te voeren dat de sociale cohesie bevordert.

Precies bij het opdoen van die kennis knelt het schoentje in de Belgische statistieken. Op dit moment maken de statistieken enkel een onderscheid tussen Belg en niet-Belg.

.

Nu in het nieuws