Mol plaatst poorten om overlast te vermijden

In Mol krijgt de Corbiestraat binnenkort poorten die de toegang tijdens de weekends zal verhinderen. Het straatje ligt achter het uitgangscentrum van Mol en wordt al een hele tijd geteisterd door extreme overlast van dronken fuifgangers.

Belga

Vooral het afgelopen weekend werd er lelijk huis gehouden in het Achterpad. Het gemeentebestuur laat daarom maandag in een persbericht weten de straat voortaan af te grendelen tijdens de weekends, door aan elk uiteinde van het straatje een toegangspoort te plaatsen.

"De uitvoering van dit voorstel is niet eenvoudig", zegt burgmeester Paul Rotthier (CD&V).

"Allereerst moeten alle betrokken buurtbewoners achter het project staan. We willen niemand tegen zijn zin 'afgrendelen'. Ten tweede gaat het hier om een openbare straat die in principe voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ook hier moet een oplossing worden uitgedokterd. Tenslotte moeten er nog afspraken gemaakt worden rond het openen en sluiten van de deuren. Samen met de buurtbewoners hopen we snel tot een structurele oplossing te komen".

Het gemeentebestuur stelt uitdrukkelijk dat er de afgelopen jaren heel wat inspanningen zijn geleverd om de uitgangsproblematiek in te dijken, maar verhoogd politietoezicht en het bekeuren van wildplassers of controles wat betreft geluidshinder blijken niet meer voldoende om de situatie onder controle te houden.

Toch laat het bestuur weten dat de controles niet verminderen met de komst van de poorten. Het dringt bovendien aan op een strengere vervolging en bestraffing bij de rechtbanken. Ook wijst het de cafébazen op hun verantwoordelijk om een definitieve oplossing te bekomen.

Nu in het nieuws