Bouw woonwijk Willebroek onder vuur

Print
Volgens de nieuwe politieke formatie WillebroeK Anders is de toewijzing aan de bouwfirma voor de oprichting van de Willebroekse wijk Kebbingen niet correct verlopen. De burgerlijke rechtbank Mechelen veroordeelt de gemeente wel tot 410.000 euro schadevergoeding.
BR>
”In 2000 wees het sp.a-CD&V-bestuur de bouw van de wijk Kebbingen I in Blaasveld toe aan promotor NV Milubo. De gouverneur schorste even later het dossier. Het college stelde daarom op de gemeenteraad eind 2001 voor om met een wedstrijdformule een nieuwe projectontwikkelaar te zoeken”, begint Wilfried Leemans zijn betoog. Op 7 mei 2002 werd de firma NV Vanhout uit Geel aangeduid.
Een andere firma voelde zich evenwel benadeeld, omdat de procedure niet correct verlopen is. Er volgden opmerkingen van de Vlaamse Gemeenschap en opnieuw werd het dossier ingetrokken. ”Het juryverslag werd aangepast en in februari 2003 terug gegund aan NV Vanhout. Bovendien bleek de jury niet uit zes, maar uit vijf personen te bestaan, waaronder drie socialisten”, verduidelijkt Wilfried Leemans van WillebroeK Anders.
De benadeelde firma trok naar de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen en kreeg gelijk. Het vonnis dateert van januari 2006 en veroordeelt de gemeente tot het betalen van 410.485 euro aan de eisende firma, te vermeerderen met zeven procent intresten vanaf de indiening van het dossier. ”Dit betekent concreet dat de boete voor de Willebroekse belastingbetaler al is opgelopen tot zowat 520.000 euro. De gemeente ging in beroep. Als dit in beroep over ongeveer twee jaar in hun nadeel wordt uitgesproken, zitten we al ruim boven de 600.000 euro schadevergoeding”, zegt Wilfried Leemans. Luc Spiessens van WillebroeK Anders verduidelijkt dat er voor de privé-eigenaars die er gebouwd hebben geen vuiltje aan de lucht is.
Voor burgemeester Marc De Laet (sp.a) wil Wilfried Leemans alleen maar een schandaalsfeertje creëren.

.

Nu in het nieuws