Keulen maakt brief Dewinter over aan parket

Print
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (VLD) heeft de brief van Vlaams Belang-voorman Filip Dewinter, waarin hij vermeende onregelmatigheden bij de registratie van niet-Belgische kiezers in Antwerpen signaleert, aan het parket van Antwerpen overgemaakt.
Dat meldt zijn kabinet dinsdag. Dewinter vermoedt dat bij de registratie van niet-Belgische kiezers in de Scheldestad door verschillende verenigingen ronselpraktijken werden toegepast, met misbruik tot gevolg. Volgens Dewinter zijn heel wat formulieren in hetzelfde handschrift opgesteld en vertonen sommige handtekeningen opvallende gelijkenissen.

Minister Keulen heeft de brief van Dewinter ontvangen en aan het parket overgemaakt. Hij herinnert eraan dat de regelgeving voor het stemmen van niet-Belgische kiezers een federale bevoegdheid is, dat de gemeenten deze uitvoeren, en dat enkel het gerecht verantwoordelijk is om eventuele misdrijven in dat verband te beteugelen.
MEEST RECENT