Is de wereld veranderd sinds 9/11?

Print
Wat is de impact van de aanslagen van elf september op uw dagelijks leven? Stelt u vandaag meer vijandigheid in de wereld vast? Is het wantrouwen tussen de mensen groter? Hoe hebt u zelf 9/11 beleefd? E-mail ons uw ervaringen.


Enkele reacties:

Verbijsterd
"Op 11 september 2001 was ik totaal verbijsterd door de reeks berichten die elkaar zo snel opvolgden, en het duurde letterlijk uren voordat ik het ook maar enigszins kon bevatten. Ook collega's die de verschrikking op de voet volgden vanop hun bureaustoel, reageerden totaal overdonderd, soms zelfs paniekerig. Het waren niet de 5.000 onschuldige slachtoffers - je hoort helaas regelmatig van nog veel grotere aantallen doden en gewonden bij aardbevingen, tsunami's en oorlogen - maar het feit dat dit door een zo kleine groep 'mensen' was aangericht, met beperkte middelen. De boodschap 'niemand is nog veilig' kon voor mij niet duidelijker gebracht worden. Sindsdien zijn de tegenstellingen in wereld, maar ook in eigen land en zelfs in mijn directe omgeving, er alleen maar groter op geworden. Wantrouwen, paranoïa, repressie en haat regeren de geest van vele mensen, moslims en anderen. Ik moet toegeven dat ook ik mij minder veilig voel in eigen stad en buurt."
Dirk De Backer

Waanzinnig pervers
"Als u mij vraagt wat waren mijn reacties onmiddellijk na de aanslagen; die waren nogal emotioneel, ik dacht eerst dat het om een of andere nieuwe film ging van Francis Ford Coppola of zoiets. Ik kon live volgen op de TV dat er zich een tweede vliegtuig in de zuidelijke toren van de WTC-gebouwen boorde. Maar na een tijdje had ik door dat het een echte gebeurtenis was. Ik had trouwens ook erg toevallig de tv opgezet, wat ik gewoonlijk niet doe. Misschien vandaar dat ik eerst geen geloof hechte aan het gebeuren."
"Daarna kwam er zoiets primair als 'yes, lik op stuk'. Immers de Amerikanen hebben heel wat oorlogsmisdaden op hun palmares en nu worden ze zelf eens afgestraft. Nadien dacht ik wat individueler. Ik had te doen met de mensen die zich in die gebouwen bevonden. Los van elke politieke beschouwing vond ik het waanzinnig pervers, dat mensen die de politiek niet bepalen werden afgestraft, als een soort zoenoffer."
"Burgers mogen nooit of te nimmer de gevolgen dragen van foute politiek, wat de regering Bush in het kwadraat is! De doden van 11 september werden meer dan ooit geëerd, zéér terecht mijns inziens. Wat daarna gebeurde had heel wat minder media aandacht. Zo'n 3.000 doden van het drama in de twintowers is uiteraard erg. Afghanistan kende kort daarop 60.000 doden, om dan nog maar te zwijgen van de daaropvolgende doden in Irak en de nog dagelijkse slachtoffers die de 'war on terror' maakt. Maar ja, alles is een kwestie van perceptie en onze westerse media hebben in hun nobele en loyale herdenkingsplechtigheden vooral aandacht voor de slachtoffers van 9/11 in New York maar geenszins voor het veelvoud van de onschuldige Afghanen of Irakezen die zijn gevallen in de leugenachtige retoriek van de Bushregering na 9/11."
Patrick Van Snick

Uitvoerige reactie uit Santa Barbara
"Hoe hebt u zelf 9/11 beleefd? Vanuit Belgie, op het werk via cnn.com. In eerste instantie was ik verwondered en verbijsterd. Een zelfde soort gevoel dat je hebt bij het zien van een natuurramp. Ik dacht er geen moment aan dat mijn visa aanvraag in het gedrang zou komen of dat er, in het algemeen, visa gevolgen uit voort zouden vloeien. Dat kwam maar pas enkele dagen later, toen de immigratiedienst tot nader order zijn deuren op slot deed en de aanslag werd beschouwd als veel-meer-dan-een-aanslag."

"Wat is de impact van de aanslagen van elf september op uw dagelijks leven? De impact op mijn persoonlijk leven... Nul, als ik het geleuter op TV ivm dit onderwerp niet meetel. Het heeft enkel impact wanneer ik buitenlandse trips maak, naar België tijdens de kerst bijvoorbeeld. Extra controles op de luchthavens met langere wachtijden en vertragingen tot gevolg." "De impact op mijn professioneel leven... zeer groot. Gebruik van beveiligssoftware, nieuwe toegangsmethodes tot gebouwen, lokalen en computers. Security diensten worden serieus genomen. Bedrijfsreglementeringen die aanvankelijk onbestaande waren, worden nu dagelijks toegepast en minstens halfjaarlijks herzien."

Stelt u vandaag meer vijandigheid in de wereld vast? Het is moeilijk om hier een eerlijk, sluitend antwoord op te geven. 20 jaar geleden domineerde vijandigheid de voorpagina's. Dat is vandaag nog steeds het geval. De middelen/technologie om die vijandigheden te raporteren is er enorm op voorruit gegaan en zelfs de verste uithoek van de wereld is bereikbaar 'by tomorrow', iets wat minder evident was 20 jaar geleden. Vijandigheden kunnen nu dus iets gemakkelijker geraporteerd worden, wat een vertekend beeld kan geven in de vorm van 'meer vijandigheden'."
"Als ik Fox News bekijk, is de vijandigheid enorm gestegen, maar enkel jegens de US. Hun nieuws is voor mij geen nieuws. Zij gebruiken de slogan 'fair and balanced', maar hebben waarschijnlijk nog nooit een woordenboek geraadpleegd voor de betekenis van die woorden. Hun nieuws is alles behalve fair and balanced. Zij slagen erin om gans de dag te vullen met amerikaans 'nieuws' en de rest van de wereld te behandelen in 30 seconden (met een secondenteller onderaan het scherm), kwestie van het geheel 'fair and balanced' te houden."
"Voor mijn dagelijkse portie 'wereld vijandigheid', raadpleeg ik BBC World of CBC.canada. Rapporteren zij een stijging in vijandigheid? Moeilijk te zeggen. Hun focus is wereld nieuws en er is altijd wel een brandje te melden." "Wat ik wel vaststel, is dat de vijandigheid dichter bij mij (of ik dichter bij de vijandigheid) is gekomen in de vorm van criminaliteit en dit gaande van auto inbraken tot online scams die naar je persoonlijke gegevens vragen. Dit laatste was 20 jaar geleden onbestaande, nu een dageljiks probleem voor vele amerikanen, mezelf inbegrepen." "Ik denk dat ik zou kunnen stellen dat, de middelen om de vijandigheden te rapporteren zijn uitgebreider, maar terzelfdertijd zijn ook de middelen om vijandigheden te begaan uitgebreid. Logischerwijze kan men zeggen dat de vijandigheid ook uitgebreider is geworden."

"Is het wantrouwen tussen de mensen groter? Tussen mij en mijn buurman, neen. Tussen mij en de kassierster in de winkel, neen. Tussen mij en mijn collega's op het werk, neen."
"Van persoon tot persoon denk ik niet dat er veel veranderd is op het vlak van vertrouwensrelaties. Het is wel veranderd voor zaken die 'organisatorische' eigenschappen vertonen. Je moet tegenwoordig voor alles kwalificeren, dwz. je moet een formulier invullen om 2x per week te tennissen, een tweedehands wagen te kopen, om een BBQ te organiseren in je achtertuin (wie, wanneer, hoe lang). Al deze formulieren bevatten persoonlijke gegevens die gebruikt (kunnen) worden om je achtergrond na te gaan. Wens je die gegevens niet te verstrekken, dan kwalificeer je niet. Je hebt een zogenaamde 'keuze' om het spel mee te spelen of niet, 'freedom of choice', they call it. Niemand wil eigenlijk meedoen aan die molen, maar je wordt zachtjes aangeraden de gegevens te verstrekken .. gemakshalve. Het is allemaal een kwestie van wettelijke verantwoordelijkheid. Niemand wil die nemen en het formuliertje zorgt ervoor dat alle aansprakelijkheid terugvalt op degene die het invult. Vertrouwen was 10 jaar geleden de norm, nu is dat wantrouwen geworden. Het papiertje zorgt ervoor dat het zelfs wettelijk is."
"Een nieuwe job vinden is tegenwoordig onmogelijk zonder een historisch achtergrond onderzoek (background check), dit zowel financieel als sociaal en gerechterlijk. Mijn werkgever weet precies hoeveel schulden ik heb, bij welke banken ik ben aangesloten, hoeveel ik verdien, waar en wanneer ik mijn studies heb beeindigd (wereldwijd) en hoeveel verkeersovertredingen ik op mijn lijst heb. Dit alles zogezegd 'for freedom', in realiteit, uit wantrouwen en controle 'noodzaak'."

Om te eindigen... De USA is zeker niet het land dat wij dagelijks te zien krijgen op tv in soaps, feuilletons en regeringsmededelingen. Door de enorme diversiteit van mensen (ras, nationaliteit, geloof) is het een land van extremen, maar ook een land van gastvrijheid en begrip. Een land met 2 gezichten, een bedrijfsgezicht en een gastvrij, humaan gezicht. De wereld buiten de USA wordt meestal geconfronteerd met de bedrijfswereld, vanwege economie, politiek en media. Spijtig."
Marcel Quirijnen
Santa Barbara, California

Wantrouwen jegens moslims
"In Spanje wonende heb ik ook de aanslagen in Madrid van 11 maart meegemaakt.. Sinds 11 september  en 11 maart ben ik minder tolerant geworden tegenover de moslims. Het is heel moeilijk om islamisten en moslims te 'scheiden' in mijn denkwijze. Ik probeer dit elke dag maar betrap mezelf erop dat ik een moslim niet 100% meer vertrouw. Ik lees heel veel over het thema, de godsdiensten, het Midden-Oosten, terrorisme. Wat me het meest aan het twijfelen bracht was de opstand van de moslimjongeren in de buitenwijken van Parijs. De onrechtvaardigheid van de moslimjongeren tegenover het Westen is onaanvaardbaar in onze democratische maatschappij. Ik vrees dat dit steeds maar erger wordt."
Frieda de Maeyer
(Malaga)


Nostradamus
"Zou Nostradamus gelijk hebben? De tijd klopt wel niet, maar zijn visioenen wel! Als er een godsdienst mee gemoeid is, zijn we nooit niet ver van een oorlog af. Die moslims strijden in naam van Allah, wij streden onder de vlag van God. Bij de Duitsers was het 'Gott mit uns' en ga zo maar door. De Amerikanen kennen 'God bless you' en ze laten massa’s bommen vallen, ook op onschuldigen. De wereld is inderdaad veranderd na 9/11. Big Brother is realiteit geworden, nog nooit werden we zo gecontroleerd. En we zijn er blij mee, want het is voor onze veiligheid hé?
Het zal die fundamentalisten niet weerhouden om terug toe te slaan, waar en wanneer ze willen. België is tot nu toe gespaard gebleven, maar voor hoe lang nog? En wat dan? Hoe zal onze regering daar op reageren? Met nog een paar nieuwe wetten te maken? Met hoogdravende verklaring af te leggen, die geen zinnig mens nog geloofd?
Zolang de mens wapens maakt,zal men ze vroeg of laat gebruiken. De mens is van nature uit moordlustig, wij doden uit plezier en niet zozeer om te overleven. Wij doden uit puur materialisme. Zijn onze grondstoffen op dan gaan we ze wel halen op een ander. Desnoods met een fikse oorlog. Amerika heeft ons bevrijd en 60 jaar na die bevrijding zijn we nog altijd marionetten van hun zogenaamde democratie. Een democratie die in feite alleen maar berust op geldzucht. En de politiek doet hier rustig aan mee. Ja, de wereld is veranderd, de wereld is overbevolkt en de beste manier om hieraan een eind te maken, is een wereldoorlog ontketenen. Maar die kan niet meer op de klassieke manier gewonnen worden, dus zal men nucleaire wapens gebruiken. En zal men dezelfde vraag stellen: is de wereld veranderd? Alleen zal de vraag zijn aan wie?"
Noël Gouwy

'Fire from Heaven'
"Eerst was er de verwarring. Een ongeval? Geen ongeval? In het VRT radio-nieuws sprak men eerst van een klein vliegtuigje. 's Avonds was er de gezwollen toespraak van Bush. Ik herinnerde mij het boek 'Fire from Heaven ' van Harvey Cox dat ik pas had gelezen en dacht : Amerika weet niet wat het te wachten staat. Dit soort mensen is tot alles in staat. En de stoutste verwachtingen van Cox zijn inmiddels ver overtroffen. De vraag is welk fundamentalisme ons uiteindelijk het meest moet verontrusten. Dat van Bush en de neocons of dat van Bin Laden."
Rob Berkmans

Angst voor globalisering
"De wetgevingen zijn te streng geworden, zodat wij zijn gestopt met ADR (gevaarlijke producten) vervoer, voornamelijk omwille van de paragraaf 1/10 in verband met terroristische aanslagen. Aan die wet is niet te voldoen. Je gaat nadenken over het wereldtoerisme. Voor ons betekent het dat de buurlanden al mooi en ver genoeg zijn. De andere mogelijk onbetrouwbaar en niet meer aantrekkelijk. Je vraagt je af waarom alle rassen die ik weet niet hoelang gescheiden leefden, nu plots onder elkaar moeten gemixt worden en dat daar gevaar aan verbonden is, zelfs zonder terroristen, is ondertussen wel duidelijk. Er is dus actief en passief terrorisme. Als kinderen niet meer veilig naar de stad kunnen en volwassen 's avonds niet meer op straat in de stad, dan is dat ook terreur. Als buitenlanders meer mogen omdat ze anders gillen dat wij racisten zijn, dan is dat ook terreur. De inheemse bevolking wordt onderdrukt en de bevolking heeft het gevoel dat de politiek bang is van de allochtonen. En dat de sfeer gespannen staat als het over moslims gaat, kunnen zelfs degenen die het niet weten, voelen. Bij de minste aanleiding staat trouwens alles op z'n kop. Tenslotte is het duidelijk dat voor de mondiale multiculturele wereld met zijn vele dreigingen, er geen oplossingen meer zijn die tot ontspanning kunnen leiden. Het veroorzaakt een quasi totaal fatalisme of voor anderen de struisvogelpolitiek, die kunnen het helemaal niet meer aan. Het leidt daardoor tot leven van minuut tot minuut en verwilderde zeden waarvan agressie de voornaamste is."
Edouard

Complottheorieën
"Waarom pakt u niet uit met de waarheid over deze afgrijselijke aanslag die niets met de moslimfundamentalisten te maken heeft, maar eenvoudig opgezet spel was door de regering Bush zelf. Ik vind deze documentaire afdoende bewijs genoeg dat de WTC-torens niet door de vliegtuigen zijn opgeblazen, maar door georganiseerde ontploffingen. De eigenaar van deWTC-torens is er (nog) stinkender rijk mee geworden en Bush had een leuk excuus om oorlog te voeren en baas te spelen in een land dat toevallig veel olie heeft. Maar Irak had geen enkel kernwapen. Noord-Korea echter, om slechts één voorbeeld te noemen dat reeds decenia lang ''stoeft '' dat het genoeg kernwapens heeft gans de wereld te laten ontploffen, word niet concreet geviseerd."
Kurt

Teveel gaten
"Ik sta de mensen bij die totaal niet meer in de officiële verklaringen omtrent 9/11 geloven. Er zijn teveel gaten, teveel fysische onmogelijkheden in de officiele verklaringen, teveel van het onderzoek wordt geheim gehouden (de confiscatie van tientallen camera's in de buurt van het Pentagon). Er is al voldoende toegegeven dat bewijsmateriaal is vernietigd en opgeruimd. Het spreekt boekdelen dat Bush 'kicking and screaming' ongeveer 400 dagen na 9-11 pas een commissie heeft opgericht die tot op de bodem moest gaan in haar onderzoek. Dit commissie rapport is tot spaanders herleid door Prof. David Ray Griffin. Als je nog maar de weglatingen kijkt omtrent gebouw WTC-7, dan zou elk redelijk mens zijn twijfels al moeten hebben.
Democratie heeft sinds 9-11 kompleet gefaald en de (corrupte) Amerikaanse media, gevolgd door hun schoothond collega's in Europa zijn mede verantwoordelijk voor de toestand van de wereld.
Voor wie van deze opinie achter overvalt, moet op de volgende website starten en zijn mening dan nog eens evalueren en zich afvragen waar de media de laatste vijf jaar haar kop heeft gestoken. In het zand met hun struisvogel-journalistiek.
Het gezegde dat de "realiteit vreemder dan fictie is", gaat zeker op als het om 9-11 gaat.
Stijn van de Paer

MEEST RECENT