Portvrije brieven van Ceysens veroorzaken ophef

VLD-politica Patricia Ceysens lijkt haar voorrecht op het versturen van portvrije brieven de laatste maanden erg vrij te interpreteren. Enkele duizenden mensen kregen sinds begin april een of meerdere portvrije brieven van de Vlaamse VLD-fractieleidster in de bus.

Belga

"Als we dit door de vingers zien, zetten we de deur wagenwijd open," oordeelt haar partijgenoot Rik Daems.

Ceysens zelf reageert verbolgen: "Je moet de mensen toch laten weten waarmee je bezig bent."

Volgens de Deontologische Commissie van het Vlaams parlement gaat het om "bedrieglijk gebruik van briefwisseling, strijdig met de wet en de interne regels."