Rekenhof start audit bij de VRT

Het Rekenhof start een audit bij de VRT van de samenwerking tussen de openbare omroep en externen voor de productie en co-productie van televisieprogramma's. De doorlichting moet duidelijk maken of bij de inzet van externe productiemiddelen aan de voorwaarden van zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit werd voldaan en of de VRT de geldende regelgeving respecteert. Dat meldt de VRT woensdag.

Belga

Reeds in juli maakte de VRT bekend dat het Rekenhof de omroep had ingelicht dat er mogelijk een onderzoek zou worden gestart. De bevestiging kwam er na berichten over een "inval" van het Rekenhof bij de VRT, hetgeen overigens snel werd ontkend. De voorbije weken werd de reikwijdte van dat onderzoek vastgelegd. Nu werd beslist effectief een audit te starten.

Het is volgens de openbare omroep normaal dat een grote instelling zoals de VRT periodiek wordt onderworpen aan een afzonderlijke audit (in een bepaald bedrijfsdomein) van Het Rekenhof. De VRT zal zijn volle medewerking verlenen aan het onderzoek, luidt het.

De VRT wijst er op dat hij zijn wettelijk toegekende opdracht steeds naar best vermogen uitvoert en zich daarbij aan alle wettelijke voorschriften houdt. De VRT zal in de loop van de audit geen verklaringen afleggen die het geheim van het onderzoek kunnen schaden.