Zeven nieuwe blauwtonghaarden in 20-kmzone

In de bestaande 20 kilometerzone zijn zeven nieuwe gevallen van de blauwtongziekte ontdekt, bij zeven runderen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) woensdag.

Belga

Dat brengt het totale aantal haarden op 56. Deze nieuwe gevallen hebben geen invloed op de bestaande grenzen van de 20 kilometerzone noch op de grenzen van het beschermingsgebied, zo benadrukt het FAVV.

Overigens worden een aantal maatregelen in verband met de bestrijding van de blauwtongziekte vanaf woensdagmiddag versoepeld. Het gaat vooral om versoepelingen die door de sector zelf gevraagd werden inzake "het vervoer naar slachthuizen, het hervatten van bepaalde nationale handelsstromen en de aanvoer van kalveren naar mesterijen. Tot slot worden eveneens specifieke procedures ingevoerd die de uitvoer van sperma en embryo's opnieuw mogelijk maken", aldus het FAVV.

Bedrijven waar blauwtong is vastgesteld of die verdacht zijn, mogen in elk geval nog steeds geen dieren verplaatsen, zo luidt het. Andere bedrijven uit de zones van 20 kilometer met bevestigde uitbraken, mogen herkauwers vervoeren, mits gepaste behandeling met insecticiden. Deze bedrijven mogen herkauwers vervoeren naar een slachthuis of een ander bedrijf binnen de zone 20, en naar een slachthuis in het ruimere beschermingsgebied, dat de rest van België omvat. Ze mogen hun kalveren ook naar een mesterij in dat beschermingsgebied brengen. "Uitvoer uit de zone 20 als handel in dieren mag niet", aldus het FAVV.

Ook in het beschermingsgebied zijn er een aantal versoepelingen, die afwijkingen toelaten op het verbod van aan- en afvoer van herkauwers naar binnen of buiten het beschermingsgebied, als handel, voor slachting en naar mesterijen.

De versoepelingen komen er na overlegvergaderingen met de experts van de Europese Commissie en met instemming van de vertegenwoordigers van de sectoren. Het FAVV benadrukt dat "de grootst mogelijke waakzaamheid geboden blijft en dat alle preventieve maatregelen absoluut noodzakelijk zijn om verspreiding van de ziekte tegen te gaan". De verplichtingen zoals inventarisatie, insecticidenbehandeling en melding van verdachte gevallen blijven van toepassing.