Klikfondsen niet langer favoriet op fondsenmarkt

De klikfondsen of beleggingsfondsen met kapitaalbescherming doen het vermogen op de Belgische markt van beleggingsfondsen niet meer toenemen.

Belga

De netto-investeringen in deze fondsen (aankoop- min verkooporders) waren vorig jaar voor de eerste keer negatief. Ook dit jaar zullen de nieuwe investeringen van beleggers allicht lager liggen dan het geld dat uit de fondsen vloeit.

Particuliere beleggers investeren het kapitaal uit hun klikfondsen niet meer automatisch in nieuwe klikfondsen. Ze opteren meer voor klassieke aandelenfondsen en obligatiefondsen zonder kapitaalbescherming. De hernieuwde belangstelling voor de aandelenfondsen zet dit jaar stevig door, zo leren cijfers van de Belgische Vereniging van fonds- en vermogensbeheerders (Beama).