Golfbanen in Caracas worden onteigend

De rijken in de Venezolaanse hoofdstad Caracas kunnen binnenkort zelfs niet meer ongestoord een rondje golf spelen. Burgemeester Juan Barreto heeft opdracht gegeven de grond van de drie golfbanen te onteigenen om er huizen op te bouwen voor duizenden armen.

AP Ned

De beslissing van Barreto, een aanhanger van de linkse president Hugo Chavez, leidt mogelijk tot nieuwe frustratie bij de rijke Venezolanen en tot nieuwe confrontaties met de bij de vele armen populaire Chavez.

Barreto zei op de staatstelevisie dat er op de golfbanen wel vijftigduizend woningen gebouwd kunnen worden. De regering van Chavez heeft eerder honderdduizenden hectares grond op het platteland in beslag genomen. De grond, veelal behorend bij rancho's maar volgens Chavez nauwelijks gebruikt, zal worden geschonken aan arme boeren.

Het kantoor van Barreto meldde dat de eigenaren van de golfbanen dertig dagen hebben om bij de burgemeester te verschijnen om te onderhandelen over hun financiële compensatie. Een commissie neemt hieromtrent uiteindelijk een besluit.

Barreto en andere bondgenoten van Chavez zijn bezig om het tekort aan huisvesting op te lossen door land aan te kopen voor sociale woningbouw. Barreto heeft al tientallen verlaten gebouwen in Caracas hiervoor aangemerkt. Naar schatting 1,6 miljoen Venezolaanse gezinnen bezitten geen acceptabele huisvesting.