1,1 miljoen kinderen weer naar school

Zowat 1,1 miljoen kinderen gaan vrijdag opnieuw naar school. Het vrije onderwijs, zeg maar het katholieke onderwijs, verwacht dat er zich dit schooljaar ongeveer 4.000 leerlingen minder zullen inschrijven in zijn net.

Belga

Het baseert zich daarvoor op de geboortecijfers.

Het is elk jaar een beetje gissen naar hoeveel leerlingen op 1 september opnieuw naar het kleuter-, lager en secundair onderwijs trekken. De eerste weken vinden spoedtellingen plaats die enigszins een beeld schetsen. In februari vinden officiële tellingen plaats van het departement Onderwijs. Die maakten gewag van 234.530 leerlingen in het kleuteronderwijs, 415.726 in het lager onderwijs, 439.550 in het secundair onderwijs, 6.450 in het deeltijds secundair en 17.801 in het buitengewoon secundair onderwijs.

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), beter bekend als de Guimardstraat, verwacht dat het aantal inschrijvingen in zijn scholen zal dalen: ongeveer 1 procent in het kleuteronderwijs, zowat 0,8 procent in het lager onderwijs en iets minder dan 0,2 procent in het secundair onderwijs. In Brussel zouden de inschrijvingen wel toenemen. Bij het Gemeenschapsonderwijs beschikt men niet over prognoses.