"Enkel Nederlands als voertaal op Merchtemse gemeentescholen"

Merchtem wil dat er in zijn gemeentescholen enkel nog Nederlands gepraat wordt, niet alleen in alle contacten met ouders maar bijvoorbeeld ook op de speelplaats, waar leerlingen aangemaand zullen worden Nederlands te praten.

Belga

De Vlaamse ministers Marino Keulen (Binnenlandse Aangelegenheden) en Frank Vandenbroucke (Onderwijs) wensten nog niet te reageren op het reglement dat de gemeenteraad maandag goedkeurde.

Volgens burgemeester Eddie De Block (VLD) is het logisch dat Nederlands de voertaal is in deze scholen omdat ze gelegen zijn in Nederlandstalig gebied en gesubsidieerd worden door de Vlaamse gemeenschap. "Ik denk dat we in het Nederlands onderwijs geen enkel probleem kunnen hebben met de vraag aan anderstaligen om Nederlands te praten en hiervoor een inspanning te leveren," aldus De Block.

Hij wijst voorts op de inspanningen die Merchtem momenteel doet om anderstalige kinderen Nederlands te leren. "We hebben twee voltijdse leerkrachten in dienst voor taallessen en vinden daarom dat ze ook op de speelplaats Nederlands moeten spreken. Wie een andere taal spreekt zal worden terecht gewezen. Een kind wordt toch verondersteld te luisteren naar de leerkracht," aldus De Block.

"Met de ouders communiceren we zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands, maar bij een oudercontact mogen ze vergezeld zijn van een tolk of de eigen kinderen. Het wordt soms niet in dank aanvaard als men mensen verplicht om iets te doen. Eenmaal ze het Nederlands machtig zijn, staan ze weer een stuk verder op vlak van integratie. Nederlands leren is ook belangrijk voor de studieresultaten van de kinderen," aldus De Block.