Vandenbroucke wil kosteloos onderwijs versneld doorvoeren

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) wil de kosteloosheid van het basisonderwijs versneld doorvoeren vanaf september 2007.

Belga

Oorspronkelijk was het de bedoeling het principe eerst in het zesde leerjaar door te voeren en zo uit te breiden. Daar stapt de minister nu van af.

"Ik denk dat het nogal verwarrend zou zijn voor ouders. Ik vind het ook niet nodig. Het principe van kosteloosheid is bovendien heel eenvoudig," aldus Vandenbroucke. Hij wijst erop dat hij voldoende middelen heeft om een forse bijdrage te leveren. Het gaat om kosten die echt met het onderwijs verbonden zijn.

De minister wil geen illusies scheppen. Warme maaltijden, de duurste boekentas en uitstappen kunnen niet gratis worden. Vandenbroucke wil wel voorkomen dat er een onderscheid komt tussen eerder dure en goedkope scholen komt. "Dat soort opsplitsing is nefast," aldus Vandenbroucke.

Daarom moeten de kosten beperkt blijven. Daarover wil hij overleg starten om te komen tot een stelsel van beperkingen. Daar wil de minister wel wat de weg van de geleidelijkheid bewandelen. In de toekomst plant hij nog een forse injectie, in functie van de nieuwe financieringsmethode voor het leerplichtonderwijs.