Steeds minder arbeidsongevallen in België

De werkvloer wordt in België steeds veiliger. De voorbije vijf jaar daalde het aantal arbeidsongevallen met 25 procent. Dat blijkt uit het jongste jaarrapport van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Belga

In 2005 kregen bijna 190.000 werknemers in de privésector een arbeidsongeval, in 103 gevallen was er sprake van een dodelijke afloop. In 76 procent van de gevallen gaat het om mannen.

Ook het type werknemer is bepalend: arbeiders zijn het vaakst het slachtoffer (67 procent van de slachtoffers), voor administratieve bedienden (15 procent).

In de bouw (12 procent), de dienstverlening aan bedrijven (12 procent) en de gezondheidssector (11 procent) komen het vaakst arbeidsongevallen voor.