Leterme zal zelf beslissen en verantwoording afleggen

Na de oproep van het IJzerbedevaartcomité aan de Vlaamse ministers om bij de verkiezingen van volgend jaar "op post te blijven", zei Vlaams minister-president Yves Leterme dat hij zelf zal beslissen en er verantwoording voor zal afleggen aan de bevolking".

Belga

Hij maakt zijn verkiezingsplannen pas begin volgend jaar bekend. Het CD&V-boegbeeld wordt vaak genoemd als kandidaat-premier, wat zijn positie aan het hoofd van de Vlaamse regering zou bemoeilijken. Leterme zelf laat voorlopig niet in zijn kaarten kijken. Na zijn uitspraken over de Franstaligen in de Franse krant "Libération" oogstte Leterme heel wat kritiek aan de andere kant van de taalgrens. PS-voorzitter Elio Di Rupo en justitieminister Laurette Onkelinx (PS) eisten excuses, maar Leterme is niet van plan die te maken.

"Dat een deel van de Franstaligen in de rand halsstarrig weigert om Nederlands te leren, getuigt van weinig respect", herhaalde Leterme, die opmerkte dat er op justitie genoeg werk is.