Onkelinx antwoordt pas woensdag op lastige vragen

Na het overleg met de vakbonden dinsdag wou minister van Justitie Laurette Onkelinx niet verder ingaan op vragen over de ontsnapping uit de gevangenis van Dendermonde. Woendag wordt ze immers gehoord in de commissie Justitie van de Kamer. Daar zal ze wellicht ook uitleg moeten geven over het onderzoeksrapport dat over de ontspapping is opgesteld.

Belga

De PS-minister zei dat ze zich bewust was dat de publieke opinie gevoelig is voor de materie en dat ze dat terecht vindt. Toch wou ze nog eens op enkele cijfers wijzen: in de vorige legislatuur is 95 miljoen euro vrijgemaakt voor penitentiaire gebouwen, nu is dat 253 miljoen euro.

Op de vraag wie volgens haar verantwoordelijk is voor de ontsnapping merkte Onkelinx op dat zij "niet in Dendermonde was". De kritiek die er op haar geleverd is naar aanleiding van de ontsnapping, zijn volgens de minister "fantasmen". "De beveiligingswerken in Dendermonde zijn begonnen toen ik er was", zei ze.