Vandenbroucke en bonden klaar met cao voor onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke en de vier onderwijsvakbonden hebben een compromis bereikt over de nieuwe ontwerp-cao voor het leerplichtonderwijs.

Belga

De socialistische vakbond zal de tekst voorleggen aan de achterban, maar niet verdedigen. In 2011 bedraagt het budget voor de cao 265,7 miljoen euro.

Eén van de blikvangers in de tekst is het optrekken van het vakantiegeld tot 92 procent van het maandloon tegen 2011. Er komt ook een inspanning voor de lagere lonen, in essentie het administratief en ondersteunend personeel met een diploma secundair onderwijs. Zij kunnen rekenen op een gemiddelde opslag van bijna zes procent. Ook voor het meester-, vak- en dienstpersoneel is een correctie voorzien.

Een ander belangrijk punt is de inspanning voor de directeurs. Een hogere verloning moet de functie aantrekkelijker maken. Er worden ook volwaardige functiebeschrijvingen en evaluaties ingevoerd in het leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en het deeltijds kunstonderwijs. De minister benadrukt dat het om een positief instrument gaat. De cao voorziet in een college dat zich moet buigen over negatieve evaluaties.

De tekst wordt de komende weken voorgelegd aan de achterban. Dat zou zo'n vier tot vijf weken in beslag nemen. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het hoger onderwijs.