Maingain overweegt klacht wegens racisme tegen Leterme

FDF-voorzitter en rabiaat Vlamingenhater Olivier Maingain overweegt een klacht wegens racisme in te dienen tegen Vlaams minister-president Yves Leterme (CD&V) na diens uitspraken in de Franse krant Libération.

Belga

Dat schrijft Le Soir maandag. Leterme zei in het interview met Libération onder meer dat "Franstaligen intellectueel blijkbaar niet in staat zijn Nederlands te leren". "Vervang 'Franstaligen' door 'Afrikanen' en niemand zou het accepteren", zegt Maingain.

Hij merkt voorts op dat de wet op racisme en de antidiscriminatiewet uit 2003 geen rekening houdt met taal. Volgens Maingain is dit een zwakke plek in ons wetgevend systeem, aan de kaak gesteld door het Arbitragehof met de vernietiging van enkele bepalingen van de wet uit 2003.

Volgens Maingain is het dus mogelijk om zijn actie juridisch te staven. Hij heeft nog niet beslist bij welk parket hij klacht zal indienen. Wel bevestigt hij dat hij eraan denkt naar Straatsburg te trekken of naar het hof van justitie van de Europese Gemeenschappen als zijn klacht niet ontvankelijk wordt verklaard.