KMO's onvoldoende gedekt tegen exploitatieverliezen na brand

Het merendeel van de KMO's is onvoldoende of niet verzekerd tegen exploitatieverliezen na een brand of andere ramp in het bedrijf. Dat blijkt uit een studie van het bureau Eurobrokers.

Belga

Slechts 30 procent van de bedrijven sluit naast een brandverzekering een aparte polis af die de eraan gekoppelde exploitatieverliezen dekken. De heropbouw van de infrastructuur na een brand is één zaak, maar de bedrijfsleider moet ook waken over de evolutie van de omzet.

De gewone brandverzekering dekt de heropbouw van de bedrijfsgebouwen en de vervanging van vernietigde machines, maar voorziet niets om het verlies aan omzet tot aan het hernemen van de normale activiteiten te dekken. In die periode moet het bedrijf evenzeer belastingen, huurgelden, lonen of interesten betalen.

"Heel wat klanten staan niet stil bij het risico op exploitatieverliezen, omdat die veel minder zichtbaar zijn dan de directe materiële schade," zegt Diane Uyttendaele van de Beroepsunie van Verzekeringsmakelaars. "Bovendien is het voor KMO's niet gemakkelijk om een dergelijke polis in hun budget te voorzien".

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven die geen polis tegen exploitatieverliezen afsloot vijf jaar na een groot schadegeval uit de markt verdwijnen.