Stakers Escondida-mijn slaan nieuw aanbod af

De stakende mijnwerkers in 's werelds grootste kopermijn in Escondida hebben een nieuw aanbod van de anglo-australische groep BHP Billiton verworpen.

Belga

De staking verlamt sinds twee weken de ontginning van de mijn. Het nieuws komt van de vakbonden. Volgens de syndicale verantwoordelijke Pedro Marin, hebben de mijnwerkers een aanbod afgeslagen van 4% loonsverhoging en 18.000 dollar premie per mijnwerker.

"We kunnen dit aanbod niet aanvaarden", zegt hij aan AFP en hij wijst erop dat de mijnwerkers reeds hun initiële eisen afgezwakt hebben. In het begin van de staking vroeg de vakbond een loonsverhoging van 13%, later afgezwakt tot 10%, plus een premie van 30.000 dollar. "Nu ligt de verantwoordelijkheid van hoe deze onderhandelingen aflopen in de handen van de bazen", voegde hij eraan toe. Het sociale conflict is geëscaleerd in de context van de forse stijging van de koperprijs. De Escondida-mijn levert 8% van het koper in de wereld.