Italië wil spoedzitting van EU-ministers over Libanon

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Massimo D'Alema wil dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zo snel mogelijk beraad houden over de zending van troepen naar Libanon.

Belga

D'Alema heeft het Finse voorzitterschap van de Europese Unie gevraagd om zo snel mogelijk een bijeenkomst over de modaliteiten en het mandaat van de missie te organiseren. Volgens bronnen bij het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou dat beraad reeds vrijdag kunnen plaatsvinden.

In een interview met de krant La Repubblica probeerde D'Alema dinsdag de onrust in de Italiaanse pers en de politieke klasse over de weifelende houding van andere Europese landen te bezweren. Zo heeft de Italiaan er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat Frankrijk meer soldaten zal leveren dan de huidige 200.

D'Alema meent dat de Europese troepenmacht op termijn minstens 6.000 en liefst tot 9.000 soldaten moet omvatten. Italië zou een derde van die troepen leveren. De krant Corriere della Sera wijst er echter op dat dat dispositief nog lang niet bereikt is. Naast de twee tot drieduizend Italianen hebben enkel Spanje (700), Frankrijk (200), Noorwegen (100) en Bulgarije (300) tot op heden manschappen toegezegd.

Italië heeft zich principieel bereid getoond om de leiding van de versterkte missie van de Verenigde Naties in Libanon (Unifil) waar te nemen. In navolging van de Amerikaanse president George W. Bush heeft premier Romano Prodi wel aangedrongen op een nieuwe VN-resolutie. "We hebben meer duidelijkheid, een precies mandaat, een precieze inhoud en een zeer duidelijke omschrijving van de alliantie nodig", zei Prodi.