Niemand wil nog priester worden

Voor de gezamenlijke priesteropleiding van de bisdommen Antwerpen, Gent, Hasselt en Mechelen-Brussel die op 1 september van start gaat in de gebouwen van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven heeft zich geen enkele priesterkandidaat aangeboden.

Belga

Begin maart werd door de bisschoppen van Antwerpen, Gent, Hasselt en Mechelen besloten tot de gezamenlijke priesteropleiding in Leuven gezien het kleinere aantal seminaristen. Er werd voor Leuven gekozen gezien de aanwezige accomodatie en de goede bereikbaarheid.

Het bisdom Brugge dat van oordeel is nog krachtig genoeg te zijn om een eigen seminarie te behouden doet niet mee met het interdiocesane initiatief. Brugge heeft dit jaar vier, mogelijk vijf priesterkandidaten, aldus Doenja Van Belleghem, adjunct-perschef van het bisdom Brugge. Het bisdom Brugge heeft traditioneel altijd meer priesterroepingen gehad dan de andere Vlaamse bisdommen. Het feit dat het bisdom Brugge nog relatief veel jongere priesters telt zou één van de redenen zijn waarom er zich nog West-Vlaamse kandidaten aanbieden voor het priesterschap.