Aantal zelfmoorden in psychiatrie in stijgende lijn

Het aantal zelfmoorden in psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen daalde in ons land van 114 in 1999 tot 72 in 2001, maar is daarna weer gestegen tot 86 in 2003. Dat blijkt uit het antwoord van minister van volksgezondheid Rudy Demotte (PS) op een schriftelijke vraag van VLD-kamerlid Hilde Dierickx.

Belga

Het totaal aantal sterfgevallen nam af tussen 1999 en 2002 met respectievelijk 725 en 514 overlijdens. In 2003 stegen die terug tot 587. De stijging in dat jaar was voor het grootste deel te wijten aan de toename van het aantal natuurlijke sterfgevallen van 394 tot 435.

Het aantal doden door ongeval schommelde in de periode 1999-2003 tussen 12 en 19 en in diezelfde periode voor doodslag tussen geen en 3 per jaar. Het aantal sterfgevallen met een onbekende oorzaak varieerde tussen 11 en 54.