Ontwerpwedstrijd voor nieuwe Grote Markt Turnhout

Het Turnhoutse schepencollege schrijft een ontwerpwedstrijd uit voor het toekomstige uitzicht van de Grote Markt. De herinrichting van het centrale stadsplein is opgenomen in de lopende meerjarenplanning.

kdriessens

BR> Turnhout spreekt al meerdere jaren over de heraanleg van de Grote Markt. Omdat het nieuwe uitzicht en de toekomstige functie van het plein in grote mate samenhangen met de ontwikkeling op de Brepolssite, is van die plannen nog geen concreet werk gemaakt.

Het schepencollege schrijft nu een laureatenwedstrijd uit om tot een plan voor de heraanleg van de Grote Markt te komen. Dat moet het nieuwe uitzicht van het plein bepalen.

Turnhout wil vooral het parkeren van de Grote Markt weghalen. Dat wordt mogelijk als in het grote Brepolsproject enkele honderden parkeerplaatsen worden opgenomen. De heraanleg van de Grote Markt staat in de huidige meerjarenplanning voor de aanpak van Turnhoutse straten. Die planning loopt normaal gezien volgend jaar af. Met de plannenwedstrijd geeft Turnhout eindelijk de aanzet voor een aanpak van het marktplein.