Leterme oogst storm met uitspraken over Franstaligen

De Franstalige politici hebben weinig begrip voor het standpunt van Vlaams minister-president Yves Leterme. De CD&V'er stelt in de Franse krant Libération vast dat de Franstaligen in de Rand rond Brussel geen Nederlands willen of kunnen leren.

Belga

De minister-president gaat in het interview in op de communautaire problemen tussen Vlaanderen en Wallonië. Hij raakt ook een gevoelige snaar door de taalgrens aan bod te laten komen. Leterme geeft toe dat in sommige Vlaamse gemeenten meer Franstaligen dan Nederlandstaligen wonen, maar hij vindt dit geen reden om de grens te verleggen.

"Aanvankelijk was de idee dat veel Franstaligen zich in de faciliteitengemeenten zouden aanpassen aan de nieuwe taalkundige realiteit", legt hij de Fransen de situatie uit. "Maar blijkbaar zijn de Franstaligen intellectueel niet in staat om Nederlands te leren. Zo is dat uitzonderingsstatuut verlengd."

De populaire CD&V-politicus plaatst vandaag de uitspraak in zijn kader: "Ofwel getuigt die realiteit van kwade wil ofwel van een gebrek aan kennis en doorzicht".

Hij duldt geen veranderingen aan de taalgrens. Is die toch nodig, dan stelt Leterme de pariteit tussen Franstaligen en Vlamingen binnen de federale regering ter discussie. "In verhouding met hun aandeel binnen de Belgische bevolking zijn de Franstaligen in de federale regering oververtegenwoordigd."

Di Rupo

Het kranteninterview ligt zwaar op de maag van de Franstalige politici. Zijn uitspraken zullen hem waarschijnlijk nog een lange tijd achtervolgen.

De minister-president van Wallonië, Elio di Rupo, is verontwaardigd. Hij kon amper geloven wat hij in de krant las. Volgens hem gaat het om een vertalingsfout of een slecht gebruik van het Frans. Waarmee di Rupo in wollige woorden zegt dat Leterme geen Frans kan.

"De faciliteiten in vraag stellen is ook meteen de taalgrens in vraag stellen", is de repliek van de PS-voorzitter. Hij eist een uitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het opgeven van de taalkundige pariteit binnen de federale regering, kan voor di Rupo enkel als de Franstaligen en de Vlamingen om de beurt de premier mogen leveren. Daarnaast eist hij ook dat het aantal Nederlandstalige ministers in de Brusselse regering beperkt wordt tot 10%, het aandeel van de Vlamingen in de Brusselse bevolking.

Deelname federale regering

De Franstalige liberalen vegen Leterme ook de mantel uit. MR-voorzitter en vice-premier Didier Reynders: "Hoe kunnen de Vlaamse christen-democraten nog de ambitie hebben om deel te nemen aan de federale regering?" Reynders bestempelt de uitspraken van Leterme over de Belgische staatsinstellingen, de koning en het land als 'laatdunkend'.

Hij vindt dat de Vlaamse minister-president de Franstaligen uitmaakt voor intellectueel gehandicapten.

"Ik ken Yves Leterme te goed om te geloven dat zijn uitspraken toe te schrijven zijn aan een slechte kennis van het Frans. Na wat hij heeft gezegd, denk ik dat hij zich nog lang met Vlaamse zaken bezig zal houden." Reynders alludeert op de premierambities van Leterme. Hij denkt dat hij zijn gooi naar het premierschap mag opbergen.

FDF, de kartelpartner van MR in het Brusselse, stelt de rol van CD&V in de Brusselse regering ter discussie. De christen-democraten maken er deel uit van de coalitie.

Achteloosheid

De cdH betreurt eveneens de uitspraken van Leterme. In hun ogen maakt hij de federale regering ondergeschikt aan de belangen van Vlaanderen. De Franstalige christen-democraten tillen ook zwaar aan de kritiek die Leterme heeft op de koning en de staatsstructuur.

De Franstalige oppositiepartij Ecolo gaat nog verder. Volgens Isabelle Durant is er amper verschil tussen Leterme en het Vlaams Belang. "CD&V is voor België een destabiliserende factor geworden." Ze vindt het dan weer wel een goede zaak dat de Vlaamse minister-president erkent dat in de Rand meer Franstaligen wonen dan Vlamingen. "Maar die verdienen respect en geen misprijzen", voegt ze er nog aan toe.

N-VA

In Vlaanderen kan Leterme rekenen op de steun van kartelpartner N-VA. De partij herhaalt zijn eis voor een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en het afschaffen van de faciliteiten voor Franstaligen.

Ook het Vlaams Belang verwelkomt de uitspraken van de minister-president. Maar de partij is niet overtuigd van de oprechtheid van Leterme. "De woorden van Leterme moeten gevolgd worden door daden", zegt voorzitter Frank Vanhecke.