'Politiek interesseert niet-EU burgers niet'

Print
"Het enige wat ik kan vaststellen is dat de niet-EU-burgers geen belangstelling hebben om zich in te schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen". Zo reageert Vlaams minister Marino Keulen niet-EU-onderdanen.
Zo'n 17.000 niet-EU-burgers (15,7 pct) liet zich registreren om op 8 oktober te gaan stemmen.

"Eigenlijk moeten we het zelfs omdraaien", zegt minister Keulen, "en zeggen dat 85 pct van de niet-EU-burgers geen gebruik maakt van hun recht. Dan kan je alleen vaststellen dat de belangstelling een heel mager beestje is".

Hiermee herhaalt Keulen zijn uitspraken van eind juli. Toen stelde hij ook al dat er een tekort aan interesse was bij de doelgroep.

Voor de Belgen geldt een stemplicht. Zij moeten zich niet inschrijven en zijn verplicht naar de stembus te gaan.

Definitieve cijfers
Volgens de definitieve cijfers van Binnenlandse Zaken liet in Vlaanderen 12,62 pct van de niet-EU-burgers zich registreren, in Brussel en Wallonië lag het percentage met 15,66 pct en 21,3 pct iets hoger.

"Informatie werd verspreid door de gemeenten en de integratiesector en was ook te krijgen op de gratis infolijn en de website. In de media werd er rond de inschrijvingen van de niet-EU-burgers veel bericht. Iedereen die het moest weten, was dus op de hoogte", concludeert Keulen.

Volgens de minister hebben de praktische beslommeringen, waarbij de kandidaat-kiezer in het gemeentehuis papieren moest invullen, het aantal inschrijvingen zeker niet naar beneden gehaald.

'Procedure niet te zwaar'
"De procedure was zeker niet te zwaar, het is een moeite van enkele minuten waar de kandidaat-kiezer maanden tijd voor had. Nu proberen bepaalde groepen mensen op allerlei manieren een verklaring te vinden, terwijl er eigenlijk maar één is: er is geen interesse", aldus de minister.

Minister Keulen merkte ook nog op dat de doelgroep dermate klein is. Het totaal potentieel niet-EU-burgers dat zich in Vlaanderen kan inschrijven, bedraagt 42.422 kiezers. Dat is ongeveer 1 pct van de totale kiezersbevolking in Vlaanderen. Reactie coalitiepartner
Spirit-voorzitter Geert Lambert is niet te spreken over de stelling van de Vlaamse minister.

"Het is al te gemakkelijk om pertinent te weigeren om een campagne op te zetten die allochtonen aanspoort om te gaan stemmen, en achteraf te klagen dat er te weinig interesse is", zegt Lambert, die Keulen verwijt zijn verantwoordelijkheid te ontvluchten.

Volgens Lambert schuift Keulen "op een cynische manier" zijn verantwoordelijkheid van zich af. "In landen waar stemrecht geldt, is het normaal dat er campagne gevoerd wordt om de opkomst te stimuleren.

Dat campagne voeren werkt, bewijzen volgens Lambert verschillende voorbeelden. "Het aanzienlijke verschil tussen Vlaanderen (13%) en Wallonië (21%) kan voor een groot stuk verklaard worden door de campagne die het FéCRI in samenwerking met het Waalse Gewest voerde.

.

Nu in het nieuws