Onderzoek naar inschrijving vreemdelingen voor verkiezingen in Zele

Het parket van Dendermonde onderzoekt mogelijke fraude bij de inschrijving van vreemdelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Zele.

Belga

Een eerste onderzoek toonde concrete aanwijzingen aan van valsheid in geschrifte bij minstens 17 inschrijvingen, zegt de Dendermondse persmagistraat Theo Byl. In een dertigtal andere dossier is het nog onduidelijk of er een fraude werd gepleegd. Het verdere onderzoek wordt gevoerd door de lokale politie Berlare-Zele.

Niet-Europese vreemdelingen konden zich tot 31 juli laten registreren als kiezer voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 8 oktober.

Bij de zaak in Zele bleken onder meer personen die zich lieten registreren nog niet ingeschreven op het opgegeven adres. Andere geregistreerde kiezers zouden zelf niet op de hoogte geweest zijn van hun aanvraag.