Australië verstrengt asielwet niet

De Australische premier Joh Howard heeft zijn voorstel voor een nieuwe, strenge vluchtelingenwet ingetrokken vanwege de protesten binnen zijn coalitie.

AP Ned

Het wetsvoorstel zou later op de dag worden besproken in de Senaat, maar volgens Howard was dat zinloos. Omdat een van de coalitiesenatoren met de oppositie zou hebben meegestemd, was de regering zijn kleine meerderheid kwijt.

Indonesië

Aanleiding voor de wet was de woede reactie van Indonesië nadat Australië 43 bootvluchtelingen uit de onrustige provincie Papua eerder dit jaar asiel had verleend. De implicatie dat in de provincie de mensenrechten zouden worden geschonden bracht Jakarta ertoe uit protest zijn ambassadeur in Canberra terug te roepen.

De wet verplichtte alle asielzoekers die per boot in Australië arriveren zich voor onbepaalde tijd te laten opsluiten in opvangcentra op een aantal eilanden. Critici verweten Howard de Australische verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen te compromitteren in een poging Indonesië te vriend te houden.