Veel huiselijk geweld in Afghanistan

De gevaarlijkste plek voor Afghaanse vrouwen is het eigen huis. Geweld tegen vrouwen is zeer wijdverspreid in het islamitische Afghanistan en betreft meestal huiselijk geweld, blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van de Verenigde Naties.

AP Ned

In bijna de helft van de gevallen wordt de vrouw mishandeld door haar partner.

Zelden doen Afghaanse vrouwen aangifte; het geweld blijft dan ook zeer vaak onbestraft. De regering, de families en de gemeenschappen doen te weinig om hier verandering in te brengen, concludeert de VN-organisatie voor vrouwenrechten UNIFEM.

Schaamte weerhoudt veel vrouwen ervan aangifte te doen, met name van seksueel misbruik.

Hoewel de streng islamitische Taliban niet langer de dienst uitmaakt, worden vrouwen in Afghanistan nog vaak beschouwd als tweederangsburgers.