Geen extra beschermingsmaatregelen voor kerncentrales

De Belgische kerncentrales van Doel en Tihange zijn in staat om het hoofd te bieden aan elektrische overspanningen.

Belga

Er is geen reden om bijkomende beleidsmaatregelen te treffen. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) na een onderzoek of een incident zoals in de Zweedse kerncentrale Forsmark-1 zich ook in België kan voordoen.

Op 25 juli deed zich in de Zweedse kerncentrale Forsmark-1 een incident voor toen twee dieselgeneratoren niet startten. Dat gebeurde na een storing op het stroomnetwerk. Het incident werd op niveau 2 van de INES-schaal (International Nucleair Event Scale) geklasseerd en had geen gevolgen voor de bevolking of het milieu.

Het FANC zegt nu dat de huidige toestand van de dieselgeneratoren van de Belgische kerncentrales geen reden tot ongerustheid vormt.