Meer foutmeldingen in kerncentrales

In Belgische kerncentrales zijn vorig jaar tweemaal zo veel incidenten gemeld als het jaar daarvoor. Toch is dat geen teken dat het slechter gaat met de veiligheid, zegt André Vandewalle van het Belgische inspectieorgaan AVN.

GPD

De Association Vinçotte Nuclear (AVN) houdt in opdracht van de federale regering de kerncentrales van Electrabel in Doel en in het Waalse Tihange in de gaten. Inspectiebaas VandeWalle ziet de stijging van negen naar achttien incidenten veeleer als teken 'dat men meer attent is op gebreken'.

Laagste categorie

Bij de storingen gaat het om geconstateerde verkeerde afstellingen van kleppen en andere zaken die in de laagste meldingscategorie op de internationaal gehanteerde 'nuclear event scale' thuishoren.

Het hoogste niveau op de incidentenschaal is zeven, waar de Tsjernobyl-ramp in thuishoort. Pas boven niveau 3 is sprake van risico voor de omgeving van de centrale.