Jaarlijks testen 2.000 papa's hun vaderschap

Almaar meer mannen laten nagaan of ze wel de biologische vader van hun kind zijn. Het totale aantal wordt geschat op zo’n 2.000 en neemt elk jaar toe. Het succes ligt in de snelheid en anonimiteit waarmee een vaderschapstest kan worden uitgevoerd.

bsouffreau

Voor een thuiskit, waarbij speeksel wordt afgenomen van vader en kind met een simpel staafje, moet 400 euro betaald worden. De analyse gebeurt in een speciaal lab. Na twee weken krijgt de vader het resultaat in de bus.

“Elke man of vrouw heeft het recht om te weten wie de biologische vader is van zijn of haar kind,” zegt dokter Patrick Willems van het genetisch laboratorium Gendia. Hij ziet een trendbreuk.

“Het taboe lijkt doorbroken. Vaders halen sneller zo’n test in huis omdat de media het onderwerp bespreekbaar hebben gemaakt.”

In vier op vijf gevallen blijkt de vader die de test doet ook de biologische vader. De toestemming van alle onderzochte partijen is voor zo’n onderzoek vereist, en in het geval van een minderjarig kind is ook de handtekening van een wettelijke ouder nodig.