Aantal eerstejaars verpleegkunde daalt

Voor het tweede jaar op rij is het aantal eerstejaars verpleegkunde gedaald in Vlaanderen, ondanks alle overheidsmaatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken. Het aantal studenten is teruggezakt tot het dieptepunt van 2000.

bsouffreau

Dat blijkt uit een statistisch onderzoek van socioloog Jan Hertogen. Paradoxaal genoeg waren de ‘Belgische’ cijfers nooit eerder zo hoog. In het schooljaar 2005-2006 waren er 21.655 verpleegstudenten, het hoogste aantal ooit; 533 meer dan het recordaantal van een jaar geleden.

Maar dat is enkel omdat de groei in de Franse gemeenschap groter is dan de daling in Vlaanderen.

In twee jaar tijd is het aantal Vlaamse eerstejaarsstudenten met 7% gedaald: van 4.119 tot 3.840. De daling loopt op tot 14% bij de gediplomeerd verpleegkundigen (‘A2’), tegenover 3% bij de bachelor-verpleegkundigen (‘A1’).

Voornaamste reden van de daling is het ‘droogleggen’ van het ‘project 600’, waarbij verzorgend personeel de verpleegkunde-studies kon aanvatten met behoud van wedde.

”De minste daling van het aanbod doet de spanning op de arbeidsmarkt toenemen, want de tewerkstelling blijft groeien”, waarschuwt Hertogen.

Hij pleit voor een heropstarten van het ‘project 600’ nog dit jaar, om de dalende trend te keren. Verder kunnen er projecten worden opgestart om niet-werkende vrouwen van allochtone afkomst voor een verpleegkunde-opleiding te sensibiliseren.