Zwemverbod tussen Oostende en Wenduine

Print
Uit de recentste meetresultaten van de zwemwaterkwaliteit langs de Oostkust is gebleken dat het strandwater te sterk vervuild is met uitwerpselen van mens en dier. De gezondheidsinspectie adviseert dan ook een zwemverbod in zeven zones tussen Oostende en Wenduine.
De rode vlag zal gehesen worden in Oostende (zone Speelplein), Bredene (zones Turkyen, Het Duingat, De Droge Opgang), De Haan (zone Centrum) en Wenduine (zones Centrum en Harendijk).

"De vervuiling is een gevolg van de hevige regenbuien van de afgelopen dagen", weet Mie Van den Kerckhove, woordvoerster van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

"Door het overvloedige water komt ongezuiverd afvalwater vanuit het binnenland via de overstorten in het grondwater terecht. Via grachten, beken en kanalen, waaronder het kanaal Gent-Oostende komt het vervuilde water in de zee terecht."

Afhankelijk van wind en stromingen kan het enkele dagen duren vooraleer de vervuiling is verdwenen.

.

Nu in het nieuws