Overheden bestoken elkaar met processen

De verschillende overheden en administraties van ons land voeren ontelbare processen tegen elkaar, soms over niet meer dan een onbetaald parkeerticket. De dure facturen van al die gerechtelijke procedures worden uiteindelijk betaald door de belastingbetaler.

Belga

Koploper is de federale overheid die 88 processen tegen andere overheden voert. Het Vlaamse gewest voert volgens cijfers van de griffie van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg 64 processen, het Brusselse gewest dertien.

De provincies voeren allemaal samen 28 processen, de gemeenten 388. De Vlaamse Gemeenschap tenslotte voert 31 processen tegen andere overheden.

Het gaat daarbij niet alleen om gewichtige aangelegenheden, schrijven de VUM-kranten. Zo ging de federale regering ooit in de clinch met een gemeente over een parkeerretributie van 12 euro.

"Als het over zeer grote bedragen gaat, vinden veel overheden het helemaal geen probleem dat ze door hun collega's gedaagd worden", aldus een strafpleiter. "Een rechtszaak betekent immers uitstel van betaling en intresten op dat uitstaande geld".

Nu in het nieuws