124 PV's in 2005 wegens overtreding wet op dierenwelzijn

De eind 2004 opgerichte Inspectiedienst dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft vorig jaar 124 pv's opgemaakt wegens overtredingen van de wetgeving op het dierenwelzijn, evenals 260 waarschuwingen. Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister Rudy Demotte op een schriftelijke vraag van kamerlid Miguel Chevalier (VLD).

Belga

De cijfers slaan zowel op particulieren, handelaars, fokkers, asielen, dierentuinen, labo's...

In vergelijking met de vorige jaren is het aantal pv's weliswaar gestegen, maar volgens minister Demotte is dat eerder een gevolg van het verhoogde aantal controles dan van een verslechterde toestand op het terrein. De inspectiedienst voerde vorig jaar 1.080 controles ter plaatse uit, waarvan 250 in erkende inrichtingen.

In totaal ontving de inspectiedienst vorig jaar 817 klachten, waarvan er 612 werden behandeld. 110 betroffen klachten over feiten in erkende inrichtingen.

"25 procent daarvan ging over de verkoop van honden, 2,5 procent over hygiëne, verzorging en huisvesting bij hondenfokkers en 34 procent over hygiëne, verzorging en huisvesting bij dierenhandelaars," aldus minister Demotte.