Kruispuntbank wetgeving is klaar

Alle wetgeving van Europa, België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel zal vanaf het nieuwe politieke jaar terug te vinden zijn op de zogenaamde kruispuntbank van de wetgeving, die online beschikbaar is. Dat laat Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) weten.

Belga

Bedoeling van de kruispuntbank is om alle burgers en bedrijven de mogelijkheden te bieden in "real time" na te gaan aan welke normering en wetgeving zij onderworpen zijn. Op de website van de kruispuntbank zijn niet alleen de wetgeving en de parlementaire voorbereiding ervan terug te vinden, maar kan ook de rechtspraak worden geraadpleegd en bijvoorbeeld worden nagegaan of er wetten zijn vernietigd of worden aangevochten voor het Arbitragehof.

De databanken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Belgisch Staatsblad, het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van State zijn samengebracht op de site van de kruispuntbank van de wetgeving. Na het politieke reces zullen eveneens de databanken met de decreten van Vlaanderen en Wallonië, alsook de ordonnanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de kruispuntbank worden aangesloten.

De kruispuntbank van de wetgeving vindt u op www.belgielex.be.