Demotte hervormt de cardiologie

Het Staatsblad publiceert vandaag het plan van minister Demotte om de ziekenhuiscardiologie te hertekenen. De tekst treedt in voege op 1 januari 2007. Een twintigtal cardiologische diagnosecentra zal moeten sluiten.

Belga

De activiteit zal herverdeeld worden over een dertigtal diagnosecentra.

De minister verantwoordt zijn maatregel door er op te wijzen dat "het activiteitenvolume van bepaalde centra niet toelaat om een voldoende veiligheid te garanderen voor de patiënten die er worden behandeld".

De hervorming voorziet een drempel van 400 ingrepen per centrum, omdat volgens Demotte "in centra die minstens 400 ingrepen uitvoeren, het sterftecijfer twee keer lager ligt dan in andere centra".