Weinig kansen voor gehandicapten bij Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse overheid heeft het goede voornemen om in het kader van het gelijkekansenbeleid 4,5 % werknemers met een handicap in dienst te hebben tegen 2010.

Belga

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans (CD&V) zit er echter niet veel schot in de zaak.

Op 31 december 2001 werkten 157 mensen met een handicap voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Op de 12.287 werknemers die er toen waren, was dat goed voor 1,28 %.

Uit nieuwe cijfers blijkt dat er in 2003 vijf personen met een handicap werden aangeworven, in 2004 dertien en in 2005 zes.

Voorts blijkt dat in 2001 twee derde van de personen met een handicap aangenomen was voor laag gekwalificeerde arbeid.