Sanering Moretusburg van start op 4 september

Op 4 september 2006 gaan de saneringswerken in de wijk Moretusburg in Hoboken van start voor een eerste groep van zeventig woningen. De bovenste 30 cm van alle onverharde grond wordt afgegraven, heraangevuld met schone aarde en afgedekt met een gazon.

Belga

Tegen eind 2007 worden alle tuinen van de 700 woningen in de wijk gesaneerd, zo is donderdag meegedeeld op een persconferentie.

Tussen september 2006 en het einde van 2007 wordt in de wijk Moretusburg de meest verontreinigde bovenlaag grond afgegraven en vervangen door evenveel schone grond. Nadien worden de tuinen van de 700 woningen opnieuw aangelegd met een gazon.

Hagen worden opnieuw aangeplant en omheiningen hersteld, telkens op de oorspronkelijke plaats. Ook openbare pleinen en plantsoenen worden aangepakt. Aannemer Heijmans neemt de werken voor zijn rekening.

Schoonmaakbedrijf

Na het buitenwerk komt het schoonmaakbedrijf ACS Cleaning langs. Oud stof dat zich opstapelde in weinig betreden plaatsen in de woningen zal professioneel worden verwijderd.

Meer dan 115 jaar productie van non-ferro metalen in Hoboken veroorzaakte een belangrijke bodemverontreiniging. Het bedrijf Umicore engageerde zich om zijn verontreinigde fabrieksgronden en bepaalde aangrenzende woonwijken te saneren.

Het afgraven van vervuilde grond en het ontstoffen van de huizen moet de inname van zware metalen zoals lood via direct contact met de verontreinigde grond of oud stof voorkomen. Vooral kleine kinderen lopen veel kans om lood in het bloed op te nemen.