Senioren vragen zone 30

De senioren vragen een zone 30 aan de dienstencentra en serviceflats van de Fonteinstraat en de Hogeweg. De snelheidsbeperking zou nadien rond alle dienstencentra en bejaardenflats komen.

bsouffreau

De petitieactie wordt ondersteund door de bewoners- en centrumraad van de dienstencentra Fonteinstraat en Hogeweg, de seniorenraad van Borgerhout, het straatcomité van de Fonteinstraat Fiesta Fontana en de Voetgangersbeweging.

Ze gaven woensdag de petitie af aan districtsvoorzitter Patrick Marivoet en OCMWvoorzitster Monica De Coninck.

”In het dienstencentrum De Fontein komen dagelijks tientallen bejaarden over de vloer. Deze mensen voelen zich steeds minder veilig door het drukke verkeer in de straat. Zeker voor mensen in een rolstoel of met een rollator zou een zone 30 een grote verbetering zijn”, zeggen de initiatiefnemers. OCMW-voorzitster Monica De Coninck (sp.a) steunt het initiatief.

”Vanuit het OCMW dringen we bij stad en district aan om bij de heraanleg van straten meer rekening te houden met het feit dat mensen minder mobiel zijn als ze ouder worden.”

Districtsvoorzitter Patrick Marivoet vindt het verwarrend dat de ene straat zone 30 is, de volgende niet en dan weer wel. ”We hebben vanuit het bureau aan het stadsbestuur gevraagd om van oud-Borgerhout een zone 30 te maken.”