"Wij hebben geen toestemming van grote broer sp.a nodig"

Print
8 oktober wordt in Antwerpen de gemeenteraadsverkiezing van de kartels. Buiten Groen! stappen alle gemeenteraadspartijen in een kartel naar de kiezer. De partijen koppelen hun toekomst aan elkaar en hopen dat één plus één niet twee, maar drie zal worden. Spirit hangt zijn karretje aan sp.a. Spirit-senator Fauzaya Talhaoui geeft uitleg.
”Als je niet op je eigen benen kan staan, dan moet je een kartel sluiten.” Dat advies gaf wijlen Hugo Schiltz mee aan het partijbestuur van Spirit. In 2003 namen sp.a en Spirit een princiepsbeslissing over een kartel. Daarin stond om ook op lokaal niveau een kartel te vormen.

”Enkele Antwerpse groenen hoopten op een kartel met Spirit”, zegt Talhaoui. ”Alleen waren we door het princiepsakkoord aan de sp.a gebonden. We gingen onze grote broer niet zomaar opzij zetten. Ik besef wel dat we rond sommige punten nauwer aansluiten bij Groen!.”

De kleine partij staat op haar autonomie tegenover de sp.a. ”In Antwerpen hadden we niet veel contact met de sp.a”, zegt Talhaoui. ”We werkten aan een eigen programma en acties. Het contact met de kartelpartner verliep via e-mail.

Pas in april-mei zaten we voor het eerst samen voor de onderhandelingen over de lijst en de campagne. Dat was geen evidentie. Samen met Schiltz hebben we hard moeten onderhandelen.”

Er zit geen schepenambt in voor Spirit. ”In tegenstelling tot de N-VA hebben wij geen vertegenwoordigers in de gemeenteraad. We hadden dus weinig te eisen en zeker geen schepenambt. Als de verkiezingsuitslag het toelaat, dan krijgt Spirit wél twee zitjes in de gemeenteraad. We hebben bedongen dat Spirit in elke districtsraad een vertegenwoordiger krijgt.”

Fauzaya Talhaoui heeft de ambitie om in de gemeenteraad te zetelen. ”Ik wil een betere link tussen de stad en mijn werk in de senaat. De gemeenteraad kan voor de nodige inspiratie zorgen.”

Spirit voelt zich niet met handen en voeten gebonden aan de grote socialistische broer.

”We hebben echt niet de toestemming nodig van de sp.a om iets te doen. Spirit kiest voor bewonersparticipatie.

Als wij hierover beginnen, dan schuiven de socialisten al op hun stoel. De sp.a is zeer centralistisch ingesteld. Daarnaast focussen we ons op interculturaliteit.”

”Ik wil niet de indruk wekken dat er geen overeenkomsten zijn met de socialisten. We zijn beiden sociale, progressieve partijen”, zegt Talhaoui.

.

Nu in het nieuws