Meer Vlamingen vluchten voor partnergeweld

Het gebruik van geweld binnen het gezin blijft toenemen. Het aantal meldingen van slagen en verwondingen bij de federale politie is gestegen van 21.318 in 2004 naar 22.598 in 2005.

Belga

"En het blijft nog stijgen dit jaar", zegt Kris De Groof, stafmedewerkster intrafamiliaal geweld bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Er komen steeds meer vrouwen en kinderen in de 27 Centra voor Algemeen Welzijnswerk in Vlaanderen terecht.

"Onze vluchthuizen en opvangcentra zitten bomvol. In 2004 hebben we 1.787 mensen opgevangen, in 2005 steeg dat naar 1882. Vooral het aantal mensen dat te maken krijgt met partnergeweld neemt toe, van 1.166 in 2004 naar 1.350 in 2005.  Ook komen er meer kinderen bij ons terecht. In 2004 waren er dat 669, in 2005 steeg dat naar 689. Twee derde van de kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, worden later zelf slachtoffer of dader", aldus De Groof.