Maleisië "heel ongelukkig" met VN-resolutie voor Libanon

Print
Maleisië heeft geen goed woord over voor de Frans-Amerikaanse ontwerp-resolutie die een eind zou moeten maken aan de gevechten tussen Israël en de Hezbollah in Libanon.
"De resolutie in zijn huidige vorm lijkt erop gericht Israël te belonen in plaats van een evenwichtige afweging te maken en ook rekening te houden met de belangen van Libanon," zei minister van buitenlandse zaken Syed Hamid Alkbar. "De indruk bestaat dat Israël een vrijbrief heeft om te doen wat het wil."
De ontwerp-resolutie roept op tot een onmiddellijke, volledige staking van de vijandelijkheden, maar vraagt in het geval van Israël slechts om een stopzetting van "offensieve operaties". Ook wordt niet aangedrongen op het onmiddellijke vertrek van Israël uit Zuid-Libanon.
MEEST RECENT