65-plussers moeten beroepsactiviteit niet meer aangeven

Print
Loontrekkenden die 65 worden en met pensioen gaan, moeten voortaan niet meer aangeven dat ze een beroepsactiviteit voortzetten of hernemen. Het koninklijk besluit terzake verscheen maandag in het staatsblad.
Het kb voert een bepaling uit de programmawet van 11 juli 2005 uit. Het maakt vanaf 1 januari 2OO6 voor loontrekkenden die met pensioen gaan komaf met de verplichting om de voortzetting of herneming van een beroepsactiviteit voorafgaandelijk en schriftelijk te melden.

In eerste instantie geldt de maatregel enkel voor loontrekkenden die 65 jaar zijn, met pensioen gaan en een activiteit voorzetten of hernemen. Voor wie jonger is, blijft de verplichtig wel bestaan. Bedoeling is dat het systeem later wordt uitgebreid naar andere gepensioneerden en hun echtgenotes, staat in het kb te lezen.
MEEST RECENT