Minister Peeters weerlegt kritiek van GroenFront

De politie was vrijdagmorgen weer massaal aanwezig op het Fort van Borsbeek om er de kap- en snoeiwerken te begeleiden.

ghouben

In de loop van de namiddag deden zich andermaal incidenten voor met de actievoerders. ”We hebben onze strategie aangepast”, zegt commissaris Wonnink van de lokale politie. ”Binnen een afgesloten perimeter waar de kapwerken aan de gang zijn, wordt er niemand meer toegelaten. De bomen waar nog activisten inzitten, laten we gewoon staan. Het is perfect mogelijk om te kappen zonder die mensen in gevaar te brengen. Incidenten zoals eerder deze week, wil ik absoluut vermijden.”

Eén persoon, die zich nog binnen de veiligheidszone bevond, werd aangehouden. Later op de dag deden er zich weer schermutselingen voor, toen actievoerders een kraan wilden bezetten. Volgens Groen- Front! zou een van hen hardhandig zijn aangepakt en afgevoerd naar het ziekenhuis.

Gisteren kwam Tom Verboven van Boomspotting met de melding dat het compensatiebos pas in 2011 zou aangelegd worden. ”Ik heb zelf de nota daarover gezien. Blijkbaar rust er nog een pacht op de aangekochte gronden, waardoor er van een bos aanleggen niks in huis komt de eerste jaren.” Minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) spreekt dat formeel tegen: ”Nonsens, die 3.5 hectare bos, waarvoor de gronden reeds aangekocht werden, komen er wel. Niet in 2011 maar nog dit jaar.”

Peeters betreurt dat er zoveel heisa wordt gemaakt over een dossier waar zo hard aan gewerkt werd. ”Er waren inderdaad wat problemen door een pachtovereenkomst maar via onderhandelingen hebben we toch een regeling kunnen treffen. Morgen krijgt heel Borsbeek een folder in de bus met alle correcte informatie.”

Eerder deze week kwam de Borsbeekse milieuambtenaar Marc Tritsmans met scherpe kritiek op wat hij de `arrogantie van de leidende ambtenaar van het Vlaamse Gewest’ noemt. Tritsmans weigert verdere samenwerking met de betrokken persoon. Minister Peeters spreekt zich niet uit over de gevolgen van die uitspraken. ”Tritsmans werkt voor de gemeente Borsbeek, dat valt buiten mijn bevoegdheid.”

De Borsbeekse burgemeester Leo Vlaeymans (CD&V) zegt dat dergelijke discussies niet op het marktplein gevoerd worden. ”Tritsmans mag zijn mening geven bij de voorbereidende werken van het dossier. De overeenkomst met het Vlaamse Gewest moet hij echter loyaal uitvoeren.” Of er sancties komen tegen de milieuambtenaar, wilde Vlaeymans niet kwijt. ”We gaan die zaak intern bespreken. Het klikt duidelijk niet tussen Tritsmans en de betrokken ambtenaar. Je mag echter niet van mij verwachten dat we die kwestie via de pers gaan uitvechten. Zo werkt dat niet.”