Kinderen slaan redster in elkaar

Na een zoveelste geval van agressie tegen personeel van het stedelijk zwembad hanteert Mechelen er sinds deze week een nultolerantie.

ghouben

Zwemmers die een waarschuwing van een redder naast zich neerleggen, worden bestraft met 250 euro overlasttaks en een toegangsverbod van zes maanden. Het Mechelse stadsbestuur ziet zich genoodzaakt tot het nemen van draconische veiligheidsmaatregelen, nadat een redster eind vorige week was afgetuigd door drie allochtone kinderen van ongeveer twaalf jaar en daardoor nog tot minstens einde volgende week werkonbekwaam is.

Het was het zwaarste incident in een lange rij opstootjes met zwembadbezoekers deze zomer, waaraan Mechelen nu paal en perk wil stellen. Redders kunnen voortaan op de hulp van agenten rekenen om zwemmers die een eerste verwittiging negeren, aan de deur te zetten, met een retributie van 250 euro in de hand. Op bepaalde tijdstippen zullen zelfs agenten in burger worden ingezet om heibel in of rond het zwembad in de kiem te smoren.

“Wie zich niet aan de regels houdt, moet er ook niet aan denken de eerstvolgende zes maanden nog een stap in het zwembad te zetten”, waarschuwt sportschepen Koen Anciaux (VLD).